Çalışma izni

Türkiye cumhuriyetinde çalışma hayatına girmek isteyen bütün yabancıların çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından çalışma izni almaları gerekmektedir.

Çalışma izni için gerekenler:

Gereken evraklar iki kısımdan oluşmaktadır:

 1. Şirketten istenenler:
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Şirket faaliyet belgesi
 • Yetkili imza sirküleri
 • Kep şirketin kayıtlı elektronik postası. PTT den alınmaktadır.
 • Bilanço veya mizan raporu
 • E-bildirge. SGK binasından alınmaktadır.
 • Dilekçe
 1. Personelden istenilenler:
  1. Turizm ikamet izni sahipleri:
 • Noter onaylı pasaport tercümesi
 • Noter onaylı diploma tercümesi
 • Şirket yetkilisinden imzalı iş sözleşmesi
 • İkametgâh belgesi.
 • Personelin evli olması halinden eşi ve çocuklarıyla ilgili belgeleri sunması yararlı olacaktır
 • Vesikalık fotoğraf
 • Çalışma izni isteyen personelin E devlet şifresi
 • PTT den alınan E imza
  1. Geçici koruma kimliğine sahip olanlar:
 • Geçici koruma kimliği fotokopisi
 • Geçici koruma kartı şirketin açılacağı ilden alınmış olmalıdır
 • Noter onaylı diploma tercümesi
 • Şirket yetkilisi tarafından imzalı iş sözleşmesi
 • Personelin evli olması halinden eşi ve çocuklarıyla ilgili belgeleri sunması yararlı olacaktır
 • Vesikalık fotoğraf
 • Çalışma izni isteyen personelin E devlet şifresi
 • PTT den alınan E imza.
 • İkametgâh belgesi
 

 

Web Design Istanbul
Whatsapp Live Chat
online
TODAY