Şirket kuruluşu

Şirketimiz, mali müşavirlerden destek alarak yatırımcıların şirket kuruluşu hakkında gereken her türlü bilgiyi verip doğru alanları seçip başarıya daha yakın olmalarını sağlamaktayız.

 

Şirket türleri:

  • Şahıs şirketi: bir ortak tarafından kurulan en küçük şirket türüdür.
  • Limited şirketi: en az bir ortak tarafından kurulur ve her ortak sahip olduğu hisse sayısı kadar sorumluluk taşımaktadır. Sermayesi en az 10000 Türk lirası olmalıdır.
  • Anonim şirket: en az bir ortak tarafından kurulur, her türlü işi yapabilir ve kararları çoğunluk sağlanarak alınır. Bu tür şirketler menkul kıymet senetleri çıkartabilir ve sermayesi en az 50000 Türk lirası olmalıdır. Uluslararası ticaret ve devlet ihalelerine girmek isteyenler bu tür şirket kurmaktadırlar.

 

Şirket kuruluşu için gerekenler:

  • Şirketin ticari unvanını ve adresini belirlemek
  • Noter onaylı pasaport tercümesi. En az 6 ay geçerlilik süresi olmalıdır. (geçici koruma altındaki kişilerin şirket açması için koruma kartı yeterli olacaktır fakat şirket kartın verildiği ilde kurulması şartıyla).
  • 4 adet vesikalık fotoğraf
  •  Vergi numarası, 99 ile başlayan ikamet izni belgesinde veya geçici koruma kartında bulunan geçici T.C kimlik numarası.
  • Şirket evrakını kaydetmek ve ana sözleşmeyi yazmak için ticaret odasından randevu almak (mali müşavir elektronik ortamda alabilir)
  • Ticaret odasında evrakı tescil edilmesinden sonra mali müşavire, şirket evrakının takibi ve imza sirküleri çıkartmak için vekâlet verilmesi gerekir.
  • Yabancıların sermaye tutarını bankaya yatırmaları işleminden muaf kılındılar. Fakat çalışma izni çıkartmak istedikleri zaman bu sermayeyi ana sözleşmede belirlendiği tutar kadar bankaya yatırmaları gerekmektedir ve bu konuda hem bankadan hem de mali müşavirden resmi yazı almaları gerekmektedir. Suriyeli vatandaşlar için bu durum geçerli değildir çünkü Suriye vatandaşlar bu sermayeyi yatırmaktan muaf kılınmışlardır.
İstanbul Web Tasarım
Whatsapp Live Chat
online
TODAY